Anders Madsen

Leder og medstifter af Stoa Gruppen, født i 1955.

Træning og uddannelse:

  • Master in Ethics and Value in Organisations (mevo) 2007—
  • Auditoruddannelse i Akkreditering DK 2006 og EQRM 2005—
  • Grundfag i idehistorie 2004
  • Krops og psykoterapeut 1986—
  • Mindfulness Træner i MBCT 2011—
  • Certificeret i Public Professional 2013 og Mindsetter 2011
  • Kontinuerlig meditationspraksis i mere end 30 år svarende til ca. 8000 timer
  • Flere tusind timers undervisning og træning i meditation, selvudvikling og terapi
  • I gang med certificering fra Skolen for Anvendt Meditation

 

Ansættelser

1983-d.d.      Iværksætter og leder af tilbud til mennesker med alvorlige psykosociale handicaps.

2001-d.d.      Adm. Leder og medindehaver af Stoa Gruppen i Skanderborg

1993-d.d.      Konsulent og underviser

2008 –d.d.    Auditorformand i Akkreditering Danmark

2012-2012     Konstitueret leder ½ tid af Fonden for Kvalitetsudvikling

 

Projekter (uddrag)

2013

Uddannelsesforløb i Recovery og dokumentation for alle medarbejdere Socialpsykiatrien i Ballerup Kommune.

Uddannelsesleder i et forløb for medarbejdere i en større institution for svært anbringelige unge.

Lavet to cases (Pas på Sarah og Sarah i systemet) i Public Professionel (læringsspil) som giver  deltagerne indsigt i egen kommunikationsstil og inspirerer til at anvende andre stile end de vante.

Uddannelse af auditorer i forbindelse med Københavns Kommunes indførelse af akkrediterings model.

Workshops om recovery på Færøerne.

Fortløbende mindfulness gruppe for mennesker med psykosociale handicap

2012-13

Uddannelsesforløb i Recovery og dokumentation for alle medarbejdere i, samt medarbejdere fra job og myndighedsafdeling Socialpsykiatrien i Frederikssund Kommune.

2012-13

Konsulent på en fokuseret forandingsproces i ledergruppen og implementering af ny teori og metode i medarbejdergruppen i større institution.

2012-13

Supervisor i socialpsykiatrisk institution.

2012

Temadage om Mindfulness i Erhvervslivet for Center for Ledelse.

2008-dd

Auditorformand i Akkreditering Danmark. Stillingen består i at udvikle auditorkorpset fagligt og kulturelt, så audit afvikles på en nytænkende måde, med vægtning en korrekt balance mellem kontrol og tillid og ikke mindst på merværdi for de akkrediterede tilbud.

2004-2007

Medlem af CAU (centrale akkrediterings udvalg) i forbindelse med udviklingen af den kvalitetsmodel som bruges i Akkreditering Danmark.

Workshops om stress og konflikt forebyggelse i flere sammenhænge.

2000

Meditationsworkshops for Finansforbundet.

1992-2002

Tilknyttet kursuscenter, som underviser i krops- og samtaleterapi.

Uddannelse af medarbejdere i socialpsykiatrien i Ribe Kommune

1986-2002

Psykoterapeutisk praksis, med tilbud om kropsterapi, samtale og personlig udvikling.

Aktiv i foreninger, bestyrelser indenfor det sociale område og i landpolitik.

 

Tilbage

  STOA UDGÅENDE TEAM · MØLLEGADE 8B · 8660 SKANDERBORG · TLF. 86 52 07 84 · STOA@STOA.DK  
  Copyright 2010-2012: Stoa gruppen. CMS hjemmeside: Tao Design