"Tilbuddet har en klar målgruppebeskrivelse og en opmærksomhed på, at der er tale om en kompleks målgruppe, som kræver, en bevidsthed om, hvilke faglige tilgange og metoder målgruppen profiterer af. Det er Socialtilsynets indtryk, at tilbuddet lykkes hermed."

"Tilsynet oplever at medarbejder har viden og erfaring inden for de metodiske tilgange, og at de
anvender det i praksis. Det som de beskriver, er også det som vi ser."

Citater fra godkendelsen af Socialtilsyn Midt 2015.

Se godkendelsen af Stoa Botilbud på Tilbudsportalen.

Eller læs tilsynsrapportenher.

 

Kvalitet & Tilsyn

Stoa Botilbud er godkendt af Det Sociale Tilsyn, senest i 2015. Vi er desuden akkrediteret tre gange, senest i 2014.

Da vi i Stoa Bostøtte arbejder med samme tilgang som i botilbuddet, borger denne godkendelse i stort omfang for kvaliteten i Stoa Bostøtte.

Vi arbejder systematisk med at sikre høj kvalitet i vores ydelser, evaluerer løbende vores indsatser og metoder og laver resultatdokumentation.

Det betyder bl.a. at du som beboer har en udviklingsplan, som vi følger op på ugentligt. Det betyder også, at vi jævneligt arbejder med, hvordan vi forbliver fagligt skarpe og har den nyeste viden.

I hverdagen dokumenterer vi vores indsats i vores interne journalsystem. Dette sikrer stringens i vores tilgang, hvilket er til gavn for både beboere, medarbejdere og vores samarbejdspartnere. 

En gang om måneden mødes alle medarbejdere og ledelsen til et kvalitetsmøde. Her diskuterer og reviderer vi fx de procedurer vi har. Vi analyserer om vores praksis hænger sammen med det vi siger vi gør, og får vendt emner, der sikrer at vi har samme faglige forståelse og lever op til vores værdigrundlag.

Ledelsen er desuden aktive i netværk, der på et højere niveau arbejder for at sikre kvalitet på det sociale område.

  STOA UDGÅENDE TEAM · MØLLEGADE 8B · 8660 SKANDERBORG · TLF. 86 52 07 84 · STOA@STOA.DK  
  Copyright 2010-2012: Stoa gruppen. CMS hjemmeside: Tao Design