Metoder og tilgange

Den måde vi rammesætter opholdet hos os, indebærer at give mulighed for at du som beboer kan bestemme mest muligt over dit eget liv, når ressourcerne er til det. Samtidig arbejder vi på at skabe bæredygtige mellemmenneskelige relationer, som i svære perioder kan hjælpe dig til at bære håbet. Ikke mindst sørger vi for, at vores ansatte selv er i udvikling og hele tiden opkvalificerer sig fagligt.

Vores socialfaglige metoder er udvalgt så de understøtter denne proces, med en recovery og miljøterapeutisk tilgang. Vi arbejder bl.a. med relationel behandling - herunder mentalisering - pædagogisk behandling af spiseforstyrrelser, rådgivende samtaler, kropsbehandling og NADA.

Læs mere om hvordan de specifikke tilgange kan hjælpe dig nedenfor:

 

RECOVERY

MILJØTERAPI

RELATIONEL BEHANDLING

MENTALISERING

TRESPORET BEHANDLING AF SPISEFORSTYRRELSER

TERAPEUTISK SAMTALE

SOCIAL TRÆNINGSGRUPPE

MASSAGE

NADA

SUM - STOAS UDVIKLINGSMODEL

KOST & MOTION

Adgang til sø og udsigt på nabogrunden ved Stoa Botilbud

 

  STOA BOTILBUD · ADELGADE 2B · 8660 SKANDERBORG · TLF. 86 52 07 84 · E-MAIL: STOA@STOA.DK  
  Copyright 2010: Stoa gruppen. CMS hjemmeside: Tao Design