Pia Bang

Pædagogisk medarbejder, født 1963.


Min hovedinteresse gennem mit arbejdsliv har været psykiatrien, hvilket fik mig til at tage en uddannelse som Cand. Psych. samtidig med pædagogisk fuldtidsarbejde. Jeg blev uddannet i 2007 med speciale i skizofreni og misbrug herunder med fokus på den motiverende tilgang og recovery-tilgangen. Jeg er stolt af uddannelsen, og glad for den teoretiske viden, jeg har tilegnet mig. Imidlertid trives jeg bedst med pædagogisk arbejde med skiftende arbejdstider, og beboergruppen på Stoa interesserer mig fagligt og personligt. Jeg har afprøvet psykologarbejdet, men valgte at søge tilbage til det pædagogiske felt ved at søge mit nuværende arbejde på Stoa.


Uddannelse

Kandidat i psykologi, Aarhus Universitet, 2007.

Kandidatafhandlingen: ”Skizofreni og Misbrug”. Derudover fagene på kandidatdelen: Klinisk psykologi, Interventionsmetode, Test- og undersøgelsesmetode, Arbejds- og organisationspsykologi, Pædagogisk psykologi, Klinisk psykologi, Teori- og praksis seminar og praktik på Børne – og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov.

Bachelorgrad i psykologi ved Aarhus Universitet, 2001.

Bachelor opgaven: ”Autismens puslespil- er autisme en emotionel og/eller kognitiv udviklingsforstyrrelse?” . Omhandlede de neurologiske aspekter ved autisme specielt med fokus på de eksekutive styringsfunktioner i frontallapperne. Derudover fagene på bachelordelen: Social- og personlighedspsykologi, Kognitions- og indlæringspsykologi, Udviklingspsykologi, Statistik, Fysiologisk psykologi, Adfærdsgenetik, Anvendelsesorienteret arbejdspsykologi, Anvendelsesorienteret klinisk psykologi, Anvendelsesorienteret pædagogisk psykologi, Psykologiens filosofi, Laboratoriekursus, Forskningsmetode, Psykologiformidling, Psykiatri, Almen fordybelsesaktivitet 1 +2.

Eksamineret tandlægeassistent, Aarhus Tandlægehøjskole, 1988.

 

Efteruddannelse/kurser

2-årigt internt uddannelsesforløb om terapeutisk miljøterapi og mentalisering, 2013-15.

Fornyet tidligere førstehjælpskursus, 2014.

Uddannet NADA-akupunktør ved Lars Wiinblad. National Acupuncture Detoxification Association, Denmark, 2013.

Hvad Virker var et 3-årigt projekt, som blev støttet af bl.a. Socialministeriet. Projektet blev ikke fulgt til dørs, da det blev nedlagt efter 2 år grundet manglende økonomiske midler, 2013-14.

Nordisk Dobbeltdiagnose Konference ”Beat the Dragon. Værtinde og deltager, 2007.

Dobbeltdiagnoseuddannelsen på Psykiatrisk Hospital, Aarhus. Kognitiv behandling af sindslidende med misbrug, 2005-06.

Konflikthåndteringskursus, 2006.

Medicinhåndteringskursus, 2002.

”Selvskadende adfærd” og SIKON (konference om det autistiske spektrum), 2001.

”Tidlige tegn på autisme” og SIKON, 2000.

 

Erhvervs- og anden erfaring jeg bruger i arbejdet på Stoa

Psykolog/misbrugsbehandler på Center for Misbrugsbehandling, Aarhus 2007-10.

Tilkaldevikar på botilbuddet Atriumhuset med dobbeltdiagnoseklienter 2007-10.

Pædagogisk fuldtidsmedarbejder i vågen nattevagt/dagvagt på Socialpsykiatrisk botilbud Tuesten Huse i Tilst 2001-07 samt 2010-11.

Pædagogisk medarbejder på bostedet Tingagergården, specialafd. CD for mennesker med autisme og udviklingshæmning, Tilst,1998-2001.

Frivillig på Reden, Aarhus. Værested for narkoprostituerede kvinder, 2003

 

 
  STOA BOTILBUD · ADELGADE 2B · 8660 SKANDERBORG · TLF. 86 52 07 84 · E-MAIL: STOA@STOA.DK  
  Copyright 2010: Stoa gruppen. CMS hjemmeside: Tao Design