Stoa Udredning

Du kan have gavn af Stoa Udredning, hvis du længe har kæmpet med alvorlige psykiske vanskeligheder, men uden en målrettet plan.

Måske kæmper du både med sociale problemer og sygdom? Måske er du, dine pårørende og/eller kommunen grundlæggende i tvivl om hvad der er på spil og hvad der skal gøres?

Gennem et samtaleforløb afdækker vi problemfelterne, ser på hvor dine ressourcer ligger og hvor der er vanskeligheder. Vi vil bl.a. se på hvordan du trives fysisk og psykisk, om dit sociale liv fungerer tilfredsstillende, om du kan overkomme hverdagens praktiske gøremål og hvordan du klarer at passe evt. arbejde, uddannelse eller børn.

Vi vil mødes med dig et passende antal gange hos dig og hos os i Stoa Gruppens lokaler (hvis du ikke bor for langt væk), eller evt. på hospitalet, hvis du har behov for at blive indlagt undervejs i udredningsforløbet.

Ud over dig, vil vi også tale med dine pårørende, evt. behandlere eller andre, der kan medvirke til at give en fyldestgørende beskrivelse af din situation.

Når vi har lavet en grundig afdækning af problemer og muligheder, laver vi en udførlig beskrivelse, så vi i samarbejde med din sagsbehandler kan lave en handleplan.

Udredningen varetages af leder i Stoa Gruppen Heidi Sørensen og daglig leder Jeanette Skjold.

Fra vores terapeutiske praksis har vi stor træning i at etablere kontakt og målrettet afdække både de umiddelbare udfordringer, de underliggende problemstillinger og de udviklingsområder, du har.

Vi kan løse meget komplekse udredningsopgaver, da vi til daglig behandler mennesker med komplekse problemstillinger, som fx meget svære spiseforstyrrelser eller komorbiditet - altså at man har flere diagnoser på samme tid, der påvirker hinanden.

Vi arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden, med inspiration fra andre metoder og holder os desuden løbende opdaterede omkring nye modeller og metoder.

 

  STOA UDGÅENDE TEAM · MØLLEGADE 8B · 8660 SKANDERBORG · TLF. 86 52 07 84 · STOA@STOA.DK  
  Copyright 2010-2012: Stoa gruppen. CMS hjemmeside: Tao Design